Solceller

RTH BYGG

 utför projektering och montering av solceller 

tillsammans med vår certifierade samarbetspartner.

 

Nyhet! Solenergitak!

 

 

Installation av integrerade sollceller på nyproducerade hus. Kostnaden kan då bli lägre jamfört med att först lägga ett vanligt tak och sedan installera traditionella solcelller ovanpå det. Samtidigt spara man på material och monteringstid.

 

En estetisk lösning med  "Tätt Takgaranti"!

 

Traditionella solceller.

 

Installation av traditionella "påliggande" solceller vid takomläggningar från världsledande varumärke.

 

 Krävs nytt tak?

 

Ett tak som inte är hållbart i de 30-50 år som solpanelerna är tänkta att vara i drift kräver ett byte.

 

Vi förbesiktar ditt tak kostnadsfri !


Mer bilder finns på Instagram: